Taftish komissiyasi

1119

TAFTISH KOMISSIYASI

Jamiyatning moliya-xo’jalik faoliyatini nazorat qilish uchun Taftish komissiyasi saylanadi.

Taftish komissiyasi o’z ishini qonunchilik, jamiyat Ustavi va Taftish komissiyasi to’g’risidagi nizomi asosida amalga oshiradi.

Taftish komissiyasi uch kishidan iborat.

Taftish komissiyasi a’zolari aksiyadorlarning Umumiy yig’ilishi tomonidan bir yil muddatga saylanadi.

Taftish komissiyasining vakolat doirasi qonunchilikva jamiyat Ustavida belgilanadi.

TAFTISH KOMISSIYASINING AMALDAGI TARKIBI

F.I.Sh.

Maqom

Ish joyi, lavozim

Lapshin Vitaliy Nikolayevich

Taftish komissiyasi Raisi

Nafaqaxur

Oganesyan Mixail Romanovich

Taftish komissiyasi a’zosi

“RedGrey” MChJ, Huquqshunos

Grigoryeva Irina Vitalyevna

Taftish komissiyasi a’zosi

Nafaqaxur

Taftish komissiyasining ushbu tarkibi 2021 yil 22 iyunda bo'lib o'tgan aksiyadorlarning yillik Umumiy yig'ilishida saylangan.