Qimmatli qog’ozlarni chiqarishlar

3543

QIMMATLI QOG’OZLAR CHIQARILISHI

Ro’xatdan o’tkazilgan sanasi

Ro’xatdan o’tkazilgan raqami

Aksiyalar turi

Aksiyalar soni (dona)

Nominal qiymati (so’m)

Aksiyalar hajmi (so’m)

Aksiyalar chiqarilishi holati

Emmissiya hujjatlari

29.12.1999

G0158

oddiy

494283

500

247141500

Aksiyalar annulyatsiya qilingan

Ko’rish

Ko’rish

Ko’rish

24.02.2014

G0158-2

oddiy

494283

1850

914423550

Aksiyalar muomalada

Ko’rish

Ko’rish

Ko’rish

17.09.2018

G0158-3

oddiy

2900000

1850

5365000 000

Aksiyalar muomalada

Ko’rish

Ko’rish