3439

USTAV KAPITALINING TUZILMASI
2020 yil 16 iyun holatiga aksiyadorlar reestr ma'lumotlariga ko'ra

 

Aksiyalar turi

Aksiyalar soni (dona)

Nominal (so'm

Aksiyalar summasi (so'm)

Ustav kapitalidagi miqdori (foiz)

Ustav kapitali

oddiy

3394283

1850

6279423550

100

aksiyadorlar kecimida

yuridik shaxslarining ulushi

oddiy

3390333

1850

6272116 050

99,88

jismoniy shaxslarining ulushi

oddiy

3950

1850

7307500

0,12