13243

 

MUHIM FAKTLAR

Muhim faktning raqami va nomi

Oshkor qilingan sanasi

21-raqamli muhim fakt “Affillangan shaxs bilan bitim tuzilishi”

05.08.2022

36-raqamli muhim fakt “Affillangan shaxslar ro‘yxatidagi o‘zgarishlar”

29.06.2022

08-raqamli muhim fakt “Кузатув кенгаши таркибидаги ўзгаришлар”

29.06.2022

08-raqamli muhim fakt “Тафтиш комиссия таркибидаги ўзгаришлар”

29.06.2022

06-raqamli muhim fakt “Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар”

29.06.2022

20-raqamli muhim fakt “Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi”

30.11.2021

36-raqamli muhim fakt “Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар”

29.06.2021

08-raqamli muhim fakt “Ижро этувчи орган таркибидаги ўзгаришлар”

28.06.2021

06-raqamli muhim fakt “Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар”

28.06.2021

08-raqamli muhim fakt “Тафтиш комиссия таркибидаги ўзгаришлар”

28.06.2021

08-raqamli muhim fakt “Кузатув кенгаши таркибидаги ўзгаришлар”

28.06.2021

20-raqamli muhim fakt “Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi”

23.03.2021

20-raqamli muhim fakt “Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi”

02.03.2021

20-raqamli muhim fakt “Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi”

02.03.2021

36-raqamli muhim fakt “Affillangan shaxslar ro‘yxatidagi o‘zgarishlar”

29.10.2020

08-raqamli muhim fakt “Ijroiya organ tarkibining o'zgarishi”

23.10.2020

20-raqamli muhim fakt “Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi”

30.07.2020

36-raqamli muhim fakt “Affillangan shaxslar ro‘yxatidagi o‘zgarishlar”

30.06.2020

08-raqamli muhim fakt “Ijroiya organ tarkibining o'zgarishi”

30.06.2020

08-raqamli muhim fakt “Taftish komissiyasi tarkibining o'zgarishi”

26.06.2020

06-raqamli muhim fakt “Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar”

26.06.2020

20-raqamli muhim fakt “Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi”

02.06.2020

21-raqamli muhim fakt “Affillangan shaxs bilan bitim tuzilishi”

07.03.2020

21-raqamli muhim fakt “Affillangan shaxs bilan bitim tuzilishi”

18.02.2020

21-raqamli muhim fakt “Affillangan shaxs bilan bitim tuzilishi”

28.01.2020

21-raqamli muhim fakt “Affillangan shaxs bilan bitim tuzilishi”

18.07.2019

21-raqamli muhim fakt “Affillangan shaxs bilan bitim tuzilishi

15.07.2019

36-raqamli muhim fakt “Affillangan shaxslar ro‘yxatidagi o‘zgarishlar”

26.06.2019

08-raqamli muhim fakt “Taftish komissiyasi tarkibining o'zgarishi”

26.06.2019

08-raqamli muhim fakt “Kuzatuv kengashi tarkibining o'zgarishi”

26.06.2019

06-raqamli muhim fakt “Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar”

26.06.2019

20-raqamli muhim fakt “Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi”

03.05.2019

08-raqamli muhim fakt “Ijroiya organ tarkibining o'zgarishi”

15.01.2019

20-raqamli muhim fakt “Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi”

29.12.2018

17-raqamli muhim fakt “Aktivlarning qiymati bir marta 10 foizdan ortiqroq miqdorda ko‘payganligi”

12.12.2018

36-raqamli muhim fakt “Affillangan shaxslar ro‘yxatidagi o‘zgarishlar”

14.11.2018

06-raqamli muhim fakt “Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar”

13.11.2018

20-raqamli muhim fakt “Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi”

13.11.2018

19-raqamli muhim fakt “Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko‘ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig‘ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari”

13.11.2018

37-raqamli muhim fakt “Qimmatli qog‘ozlar egalarida ularga tegishli bo‘lgan qimmatli qog‘ozlarning emitent tomonidan qaytarib sotib olinishini talab qilish huquqining yuzaga kelganligi”

13.11.2018

20-raqamli muhim fakt “Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi”

05.11.2018

19-raqamli muhim fakt “Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko‘ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig‘ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari”

25.10.2018

20-raqamli muhim fakt “Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi”

24.10.2018

19-raqamli muhim fakt “Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko‘ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig‘ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari”

22.10.2018

25-raqamli muhim fakt “Qimmatli qog'ozlarni chiqarish”

19.09.2018

36-raqamli muhim fakt “Affillangan shaxslar ro‘yxatidagi o‘zgarishlar”

02.07.2018

08-raqamli muhim fakt “Taftish komissiyasi tarkibining o'zgarishi”

27.06.2018

08-raqamli muhim fakt “Kuzatuv kengashi tarkibining o'zgarishi”

27.06.2018

06-raqamli muhim fakt “Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar”

27.06.2018

36-raqamli muhim fakt “Affillangan shaxslar ro‘yxatidagi o‘zgarishlar”

27.06.2017

08-raqamli muhim fakt “Taftish komissiyasi tarkibining o'zgarishi”

27.06.2017

08-raqamli muhim fakt “Kuzatuv kengashi tarkibining o'zgarishi”

27.06.2017

06-raqamli muhim fakt “Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar”

27.06.2017

20-raqamli muhim fakt “Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi”

19.06.2017

19-raqamli muhim fakt “Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko‘ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig‘ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari”

19.06.2017

36-raqamli muhim fakt “Affillangan shaxslar ro‘yxatidagi o‘zgarishlar”

29.09.2016

08-raqamli muhim fakt “Taftish komissiyasi tarkibining o'zgarishi”

04.07.2016

08-raqamli muhim fakt “Kuzatuv kengashi tarkibining o'zgarishi”

04.07.2016

06-raqamli muhim fakt “Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar”

04.07.2016

06-raqamli muhim fakt “Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar”

28.02.2016

36-raqamli muhim fakt “Affillangan shaxslar ro‘yxatidagi o‘zgarishlar”

05.07.2015

08-raqamli muhim fakt “Ijroiya organ tarkibining o'zgarishi”

26.06.2015

06-raqamli muhim fakt “Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar”

25.06.2015

21-raqamli muhim fakt “Affillangan shaxs bilan batim tuzilishi”

29.05.2015

19-raqamli muhim fakt “Affillangan shaxslar ro‘yxatidagi o‘zgarishlar”

11.02.2015