16248

 

MUHIM FAKTLAR

Muhim faktning raqami va nomi

Oshkor qilingan sanasi

06-raqamli muhim fakt “Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар”

25.06.2024

Fakt “Qimmatli qog'ozlar egasi bitim tuzish natijasida emitent qimmatli qog'ozlari har qanday turining 35 yoki undan ortiq foiziga egalik qila boshlashi”

19.07.2023

Fakt “Aksiyalar egasining aksiyadorlik jamiyati ustav fondining jami 20 va undan ortiq foizini tashkil etuvchi aksiyalar paketini olganligi”

19.07.2023

06-raqamli muhim fakt “Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар”

26.06.2023

21-raqamli muhim fakt “Affillangan shaxs bilan bitim tuzilishi”

05.08.2022

36-raqamli muhim fakt “Affillangan shaxslar ro‘yxatidagi o‘zgarishlar”

29.06.2022

08-raqamli muhim fakt “Кузатув кенгаши таркибидаги ўзгаришлар”

29.06.2022

08-raqamli muhim fakt “Тафтиш комиссия таркибидаги ўзгаришлар”

29.06.2022

06-raqamli muhim fakt “Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар”

29.06.2022

20-raqamli muhim fakt “Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi”

30.11.2021

36-raqamli muhim fakt “Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар”

29.06.2021

08-raqamli muhim fakt “Ижро этувчи орган таркибидаги ўзгаришлар”

28.06.2021

06-raqamli muhim fakt “Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар”

28.06.2021

08-raqamli muhim fakt “Тафтиш комиссия таркибидаги ўзгаришлар”

28.06.2021

08-raqamli muhim fakt “Кузатув кенгаши таркибидаги ўзгаришлар”

28.06.2021

20-raqamli muhim fakt “Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi”

23.03.2021

20-raqamli muhim fakt “Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi”

02.03.2021

20-raqamli muhim fakt “Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi”

02.03.2021

36-raqamli muhim fakt “Affillangan shaxslar ro‘yxatidagi o‘zgarishlar”

29.10.2020

08-raqamli muhim fakt “Ijroiya organ tarkibining o'zgarishi”

23.10.2020

20-raqamli muhim fakt “Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi”

30.07.2020

36-raqamli muhim fakt “Affillangan shaxslar ro‘yxatidagi o‘zgarishlar”

30.06.2020

08-raqamli muhim fakt “Ijroiya organ tarkibining o'zgarishi”

30.06.2020

08-raqamli muhim fakt “Taftish komissiyasi tarkibining o'zgarishi”

26.06.2020

06-raqamli muhim fakt “Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar”

26.06.2020

20-raqamli muhim fakt “Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi”

02.06.2020

21-raqamli muhim fakt “Affillangan shaxs bilan bitim tuzilishi”

07.03.2020

21-raqamli muhim fakt “Affillangan shaxs bilan bitim tuzilishi”

18.02.2020

21-raqamli muhim fakt “Affillangan shaxs bilan bitim tuzilishi”

28.01.2020

21-raqamli muhim fakt “Affillangan shaxs bilan bitim tuzilishi”

18.07.2019

21-raqamli muhim fakt “Affillangan shaxs bilan bitim tuzilishi

15.07.2019

36-raqamli muhim fakt “Affillangan shaxslar ro‘yxatidagi o‘zgarishlar”

26.06.2019

08-raqamli muhim fakt “Taftish komissiyasi tarkibining o'zgarishi”

26.06.2019

08-raqamli muhim fakt “Kuzatuv kengashi tarkibining o'zgarishi”

26.06.2019

06-raqamli muhim fakt “Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar”

26.06.2019

20-raqamli muhim fakt “Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi”

03.05.2019

08-raqamli muhim fakt “Ijroiya organ tarkibining o'zgarishi”

15.01.2019

20-raqamli muhim fakt “Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi”

29.12.2018

17-raqamli muhim fakt “Aktivlarning qiymati bir marta 10 foizdan ortiqroq miqdorda ko‘payganligi”

12.12.2018

36-raqamli muhim fakt “Affillangan shaxslar ro‘yxatidagi o‘zgarishlar”

14.11.2018

06-raqamli muhim fakt “Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar”

13.11.2018

20-raqamli muhim fakt “Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi”

13.11.2018

19-raqamli muhim fakt “Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko‘ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig‘ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari”

13.11.2018

37-raqamli muhim fakt “Qimmatli qog‘ozlar egalarida ularga tegishli bo‘lgan qimmatli qog‘ozlarning emitent tomonidan qaytarib sotib olinishini talab qilish huquqining yuzaga kelganligi”

13.11.2018

20-raqamli muhim fakt “Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi”

05.11.2018

19-raqamli muhim fakt “Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko‘ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig‘ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari”

25.10.2018

20-raqamli muhim fakt “Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi”

24.10.2018

19-raqamli muhim fakt “Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko‘ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig‘ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari”

22.10.2018

25-raqamli muhim fakt “Qimmatli qog'ozlarni chiqarish”

19.09.2018

36-raqamli muhim fakt “Affillangan shaxslar ro‘yxatidagi o‘zgarishlar”

02.07.2018

08-raqamli muhim fakt “Taftish komissiyasi tarkibining o'zgarishi”

27.06.2018

08-raqamli muhim fakt “Kuzatuv kengashi tarkibining o'zgarishi”

27.06.2018

06-raqamli muhim fakt “Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar”

27.06.2018

36-raqamli muhim fakt “Affillangan shaxslar ro‘yxatidagi o‘zgarishlar”

27.06.2017

08-raqamli muhim fakt “Taftish komissiyasi tarkibining o'zgarishi”

27.06.2017

08-raqamli muhim fakt “Kuzatuv kengashi tarkibining o'zgarishi”

27.06.2017

06-raqamli muhim fakt “Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar”

27.06.2017

20-raqamli muhim fakt “Emitent tomonidan yirik bitim tuzilishi”

19.06.2017

19-raqamli muhim fakt “Miqdori yoki mol-mulkining qiymati bitim tuzilgan sanadagi holatga ko‘ra emitent aktivlarining 10 foizidan ortig‘ini tashkil etadigan emitentning bir martalik bitimlari”

19.06.2017

36-raqamli muhim fakt “Affillangan shaxslar ro‘yxatidagi o‘zgarishlar”

29.09.2016

08-raqamli muhim fakt “Taftish komissiyasi tarkibining o'zgarishi”

04.07.2016

08-raqamli muhim fakt “Kuzatuv kengashi tarkibining o'zgarishi”

04.07.2016

06-raqamli muhim fakt “Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar”

04.07.2016

06-raqamli muhim fakt “Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar”

28.02.2016

36-raqamli muhim fakt “Affillangan shaxslar ro‘yxatidagi o‘zgarishlar”

05.07.2015

08-raqamli muhim fakt “Ijroiya organ tarkibining o'zgarishi”

26.06.2015

06-raqamli muhim fakt “Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar”

25.06.2015

21-raqamli muhim fakt “Affillangan shaxs bilan batim tuzilishi”

29.05.2015

19-raqamli muhim fakt “Affillangan shaxslar ro‘yxatidagi o‘zgarishlar”

11.02.2015