8827

HISOBOTLAR

Hisobotlar turlari

Oshkor qilingan sanasi

2024 yil birinchi choragi yakunlari bo'yicha emitentning choraklik hisoboti

29.04.2024

Emitentning 2023 yil birinchi yarim yillik yakunlari bo'yicha hisoboti

31.07.2023

2023 йил биринчи чораги якунлари бўйича эмитентнинг чораклик ҳисоботи

26.04.2023

Emitentning 2022 yil to'qqiz oylik yakunlari bo'yicha hisoboti

28.10.2022

2022 йил иккинчи чораги якунлари бўйича эмитентнинг чораклик ҳисоботи

28.07.2022

2021 йил учун йиллик Ҳисоботи 

28.06.2022

2021 йил учун ХМҲС бўйича ҳисобот

07.06.2022

2022 йил биринчи чораги якунлари бўйича эмитентнинг чораклик ҳисоботи

26.04.2022

2021 йил учинчи чораги якунлари бўйича эмитентнинг чораклик ҳисоботи

28.10.2021

2021 йил иккинчи чораги якунлари бўйича эмитентнинг чораклик ҳисоботи

28.07.2021

2020 йил учун ХМҲС бўйича молиявий ҳисобот

04.06.2021

2021 йил биринчи чораги якунлари бўйича эмитентнинг чораклик ҳисоботи

26.04.2021

2020 йил учинчи чораги якунлари бўйича эмитентнинг чораклик ҳисоботи

28.10.2020

2020 йил иккинчи чораги якунлари бўйича эмитентнинг чораклик ҳисоботи

28.07.2020

2020 йил учун йиллик Ҳисоботи 

14.07.2021

2020 йил биринчи чораги якунлари бўйича эмитентнинг чораклик ҳисоботи

26.04.2020

2019 йил учинчи чораги якунлари бўйича эмитентнинг чораклик ҳисоботи

28.10.2019

2019 йил иккинчи чораги якунлари бўйича эмитентнинг чораклик ҳисоботи

28.07.2019

2019 йил биринчи чораги якунлари бўйича эмитентнинг чораклик ҳисоботи

26.04.2019

2018 йил иккинчи чораги якунлари бўйича эмитентнинг чораклик ҳисоботи

28.07.2018