3173

FOYDANI TAQSIMLASH

Sof foydasining yili va yo’nallishi

so’m

foiz

2021 yil uchun

4 792 407 000

100

Rezerv fondi

239 620 350

5

Jamiyat ishlab chiqarishni rivojlantirish

4 552 786 650

95

2020 yil uchun

4 196 246 610

100

Rezerv fondi

209 812 330

5

Jamiyat ishlab chiqarishni rivojlantirish

3 986 434 280

95

2019 yil uchun

12 879 000

100

Rezerv fondi

643 950

5

Jamiyat ishlab chiqarishni rivojlantirish

12 235 050

95

2018 yil uchun

94 954 000

100

Rezerv fondi

4 747 700

5

Jamiyat ishlab chiqarishni rivojlantirish

90 206 300

95

2017 yil uchun

206 672 000

100

Jamiyat ishlab chiqarishni rivojlantirish

206 672 000

100

2016 yil uchun

10 037 000

100

Jamiyat ishlab chiqarishni rivojlantirish

10 037 000

100

2015 yil uchun

132 787 000

100

Jamiyat ishlab chiqarishni rivojlantirish

132 787 000

100

2014 yil uchun

1 130 752 107

100

Rezerv fondi

40 778 347,50

3,60

Jamiyat ishlab chiqarishni rivojlantirish

1 089 973 759,50

76,40

 

“KARBONAT” AJ sof foydasini taqsimlashning ASOSLANISHI