Tashkiliy tuzilmasi

4382

TASHKILIY TUZILMA

Jamiyatni boshqarish aksiyadorlarning Umumiy yig’ilishi, Kuzatuv kengashi hamda Boshqaruv tomonidan amalga oshiriladi.

Jamiyatning faoliyatini nazorat qilish Taftish komissiyasiva va Ichki audit xizmati tomonidan amalga oshiriladi.

Jamiyatning shu’ba va tobe xo’jalik jamiyatlari mavjud.

Jamiyatning vakolatxona va filiallari mavjud emas.

Jamiyatda qo’mita va boshqa maslahat organlari mavjud emas.